Liên hệ
Để liên hệ với Ngôi nhà kiến thức hay có bất kỳ ý kiến đóng góp gì cho ngôi nhà kiến thức. Các bạn có thể liên hệ với ngôi nhà kiến thức qua địa chỉ email bên dưới đây: Email: ngoinhakienthuc@hotmail.com Hoặc liên hệ qua fanpage https://www.facebook.com/NgoiNhaKienThuc… (2 comments)

Giới thiệu
Xin chào mọi người, mình là Trần Duy Thuận. Năm nay mình 25 tuổi và sinh ra tại Sài Gòn. Mình là một con người từ bé đã thích vọc vạch phá hoại. Sau này theo con đường học về IT. Với mơ ước trở thành một lập trình viên, viết ra những phần mềm có… (7 comments)