Chuyển đổi file bất kỳ với trang web zamzar mà không cài phần mềm khác

8 - Chuyển đổi file bất kỳ với trang web zamzar mà không cài phần mềm khác

Bạn nhận được 1 file rất hay, nhưng máy bạn không đọc được. Hay bạn muốn chuyển 1 file tài liệu bằng pdf thành file word doc hay docx để copy chữ ra dùng, tất cả giải pháp đều đến từ trang web rất hay là Zamzar.com

Zamzar là trang web mình đã dùng từ năm 2 đại học. Một người bạn đã gửi cho mình và dùng nó đến nay hơn 10 năm. Thật đáng ngạc nhiên với một website hay và miễn phí như vậy. Nếu bạn dùng máy người lạ mà cần chuyển file, không có gì bằng trang web hay này.

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn cách chuyển file, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước với file pdf chuyển thành docx.

Đầu tiên, hơi ngớ ngẩn tí là bạn có file pdf cần chuyển. Các file pdf thiết kế với photoshop luôn có phần chữ rời nhờ thiết kế tách lớp layer độc đáo. Đó là lý do chúng ta có thể lấy được phần chữ sau khi chuyển đổi xong. Đối với các file pdf thiết kế thuần hình, bạn không thể tách được chữ nữa nhé. Và các bước thì tuần tự như sau:

Bước 1

Vào web của Zamzar.com

9 - Chuyển đổi file bất kỳ với trang web zamzar mà không cài phần mềm khác

Bước 2

Bạn hãy chọn file tải lên
10 - Chuyển đổi file bất kỳ với trang web zamzar mà không cài phần mềm khác

Bước 3

Chọn đuôi file cuối cùng bạn muốn chuyển

11 - Chuyển đổi file bất kỳ với trang web zamzar mà không cài phần mềm khác

Bước 4

Nhập vào email muốn Zamzar gửi link tải cho bạn.

12 - Chuyển đổi file bất kỳ với trang web zamzar mà không cài phần mềm khác

Bước 5

Nhấn chữ convert là file bắt đầu chuyển và gửi về email. Nhớ check mail và sớm tải file về nhé. Vì hệ thống chỉ lưu trữ 1 ngày thôi, sau đó nếu không tải thì chịu khó nhớ Zamzar chuyển lại.

13 - Chuyển đổi file bất kỳ với trang web zamzar mà không cài phần mềm khác

Bước 6

Hãy nhấn vào chữ download now và file tự động tải về. Nếu không có động tĩnh, click vào chữ “If not then please click this link“.

14 - Chuyển đổi file bất kỳ với trang web zamzar mà không cài phần mềm khác

Hãy tận hưởng thành quả nào, giờ lấy chữ khỏi file pdf nhanh và dễ dàng. Cách này phù hợp với những ai chưa rành photoshop.

15 - Chuyển đổi file bất kỳ với trang web zamzar mà không cài phần mềm khác

*Lưu ý: chỉ nên chuyển file cùng định dạng như ảnh – ảnh, văn bản – văn bản, video – video. Có thể chuyển chéo kiểu video – âm thanh, nhưng từ ảnh – văn bản hay văn bản qua ảnh sẽ khó cho zamzar phân tích. Thường chỉ cần chuyển pdf sang word được là hữu ích lắm rồi.

Các đinh dạng mà trang web này hổ trợ

 

Các tập tin tài liệu văn phòng
Định dạng file gốc có đuôi Hổ trợ chuyển sang các định dạng có đuôi như sau
csv – Comma Separated Values
doc – Microsoft Word Document
html – Hypertext Markup Language
mdb – Microsoft Access Database
ods – OpenDocument spreadsheet
pdf – Portable Document Format
rtf – Rich Text Format
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
xml – Extensible Markup Language
djvu – DjVu File
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
doc – Microsoft Word Document
azw3 – Amazon KF8 eBook File
bmp – Windows bitmap
docx – Microsoft Word 2007 Document
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
gif – Compuserve graphics interchange
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
mp3 – Compressed audio file
odt – OpenDocument text
oeb – Open eBook File
pages – Apple iWork Pages Document
pages09 – Apple iWork ’09 Pages Document
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
pml – eBook File
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
rb – RocketEdition eBook File
tcr – Psion eBook File
tiff – Tagged image file format
thumbnail – Thumbnail image
txt – Text Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
azw3 – Amazon KF8 eBook File
bmp – Windows bitmap
doc – Microsoft Word Document
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
gif – Compuserve graphics interchange
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
mp3 – Compressed audio file
odt – OpenDocument text
oeb – Open eBook File
pages – Apple iWork Pages Document
pages09 – Apple iWork ’09 Pages Document
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
pml – eBook File
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
rb – RocketEdition eBook File
tcr – Psion eBook File
tiff – Tagged image file format
thumbnail – Thumbnail image
txt – Text Document
eml – E-Mail
doc – Microsoft Word Document
html – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
pdf – Portable Document Format
pst – Personal Folder File
rtf – Rich Text Format
tiff – Tagged image file format
txt – Text Document
eps – Encapsulated PostScript
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
ico – Windows Icon
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
svg – Scalable Vector Graphics
tga – Truevision Targa Graphic
thumbnail – Thumbnail image
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
key – Apple iWork Keynote Presentation
html – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
key09 – Apple iWork ’09 Keynote Document
mov – Apple QuickTime Movie
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ppt – Microsoft PowerPoint Presentation
pptx – Microsoft PowerPoint 2007 Presentation
tiff – Tagged image file format
key.zip – Apple iWork ’05-’08 Keynote Presentation
html – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
key09 – Apple iWork ’09 Keynote Document
mov – Apple QuickTime Movie
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ppt – Microsoft PowerPoint Presentation
pptx – Microsoft PowerPoint 2007 Presentation
tiff – Tagged image file format
mpp – Microsoft Project Document
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tiff – Tagged image file format
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
msg – Encapsulated email message
doc – Microsoft Word Document
eml – E-Mail
html – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
pdf – Portable Document Format
pst – Personal Folder File
rtf – Rich Text Format
tiff – Tagged image file format
txt – Text Document
numbers – Apple iWork Numbers Spreadsheet
csv – Comma Separated Values
numbers09 – Apple iWork ’09 Numbers Spreadsheet
pdf – Portable Document Format
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
xlsx – Microsoft Excel 2007 Spreadsheet
numbers.zip – Apple iWork ’08 Numbers Spreadsheet
csv – Comma Separated Values
numbers09 – Apple iWork ’09 Numbers Spreadsheet
pdf – Portable Document Format
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
xlsx – Microsoft Excel 2007 Spreadsheet
odp – OpenDocument presentation
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ppt – Microsoft PowerPoint Presentation
ps – PostScript
swf – Macromedia Flash Format File
ods – OpenDocument spreadsheet
csv – Comma Separated Values
doc – Microsoft Word Document
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
mdb – Microsoft Access Database
pdf – Portable Document Format
rtf – Rich Text Format
xml – Extensible Markup Language
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
xlsx – Microsoft Excel 2007 Spreadsheet
odt – OpenDocument text
doc – Microsoft Word Document
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
mp3 – Compressed audio file
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
txt – Text Document
pages – Apple iWork Pages Document
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
epub – Open eBook File
pages09 – Apple iWork ’09 Pages Document
pdf – Portable Document Format
txt – Text Document
pages.zip – Apple iWork ’05-’08 Pages Document
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
epub – Open eBook File
pages09 – Apple iWork ’09 Pages Document
pdf – Portable Document Format
txt – Text Document
pdf – Portable Document Format
bmp – Windows bitmap
csv – Comma Separated Values
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
dwg – AutoCAD Drawing Database
dxf – AutoCAD Drawing Interchange Format
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
gif – Compuserve graphics interchange
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
mp3 – Compressed audio file
odt – OpenDocument text
oeb – Open eBook File
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdb – Palm Media eBook File
pml – eBook File
png – Portable Network Graphic
ppt – Microsoft PowerPoint Presentation
pptx – Microsoft PowerPoint 2007 Presentation
prc – Mobipocket eBook File
ps – PostScript
rb – RocketEdition eBook File
rtf – Rich Text Format
svg – Scalable Vector Graphics
tcr – Psion eBook File
tiff – Tagged image file format
thumbnail – Thumbnail image
txt – Text Document
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
xlsx – Microsoft Excel 2007 Spreadsheet
pps – Microsoft PowerPoint Presentation
bmp – Windows bitmap
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
gif – Compuserve graphics interchange
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
odp – OpenDocument presentation
odt – OpenDocument text
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
ppt – Microsoft PowerPoint Presentation
pptx – Microsoft PowerPoint 2007 Presentation
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
rtf – Rich Text Format
swf – Macromedia Flash Format File
tiff – Tagged image file format
txt – Text Document
ppsx – Microsoft PowerPoint 2007 Slide Show
bmp – Windows bitmap
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
gif – Compuserve graphics interchange
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
odp – OpenDocument presentation
odt – OpenDocument text
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
ppt – Microsoft PowerPoint Presentation
pptx – Microsoft PowerPoint 2007 Presentation
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
rtf – Rich Text Format
swf – Macromedia Flash Format File
tiff – Tagged image file format
txt – Text Document
ppt – Microsoft PowerPoint Presentation
bmp – Windows bitmap
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
gif – Compuserve graphics interchange
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
key – Apple iWork Keynote Presentation
key09 – Apple iWork ’09 Keynote Document
odp – OpenDocument presentation
odt – OpenDocument text
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
pptx – Microsoft PowerPoint 2007 Presentation
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
rtf – Rich Text Format
swf – Macromedia Flash Format File
tiff – Tagged image file format
txt – Text Document
pptx – Microsoft PowerPoint 2007 Presentation
bmp – Windows bitmap
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
gif – Compuserve graphics interchange
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
key – Apple iWork Keynote Presentation
key09 – Apple iWork ’09 Keynote Document
odp – OpenDocument presentation
odt – OpenDocument text
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
ppt – Microsoft PowerPoint Presentation
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
rtf – Rich Text Format
swf – Macromedia Flash Format File
tiff – Tagged image file format
txt – Text Document
ps – PostScript
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pdf – Portable Document Format
tiff – Tagged image file format
thumbnail – Thumbnail image
pub – Microsoft Publisher
doc – Microsoft Word Document
jpg – JPEG compliant image
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
mp3 – Compressed audio file
odt – OpenDocument text
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
rtf – Rich Text Format
txt – Text Document
rtf – Rich Text Format
doc – Microsoft Word Document
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
txt – Text Document
epub – Open eBook File
mp3 – Compressed audio file
pdf – Portable Document Format
vsd – Visio Drawing
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
html – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tiff – Tagged image file format
vsdx – Visio 2013 Drawing
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
html – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tiff – Tagged image file format
wks – Microsoft Works Spreadsheet
csv – Comma Separated Values
doc – Microsoft Word Document
html – Hypertext Markup Language
mdb – Microsoft Access Database
ods – OpenDocument spreadsheet
pdf – Portable Document Format
rtf – Rich Text Format
xml – Extensible Markup Language
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
xlsx – Microsoft Excel 2007 Spreadsheet
wpd – WordPerfect Document
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
mp3 – Compressed audio file
odt – OpenDocument text
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
txt – Text Document
wps – Microsoft Works Document
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
mp3 – Compressed audio file
odt – OpenDocument text
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
txt – Text Document
xlr – Works Spreadsheet or Chart (Microsoft Corporation)
csv – Comma Separated Values
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
mdb – Microsoft Access Database
ods – OpenDocument spreadsheet
pdf – Portable Document Format
rtf – Rich Text Format
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
xlsx – Microsoft Excel 2007 Spreadsheet
xml – Extensible Markup Language
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
bmp – Windows bitmap
csv – Comma Separated Values
gif – Compuserve graphics interchange
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
mdb – Microsoft Access Database
numbers – Apple iWork Numbers Spreadsheet
numbers09 – Apple iWork ’09 Numbers Spreadsheet
ods – OpenDocument spreadsheet
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
rtf – Rich Text Format
tiff – Tagged image file format
txt – Text Document
xlsx – Microsoft Excel 2007 Spreadsheet
xml – Extensible Markup Language
xlsx – Microsoft Excel 2007 Spreadsheet
bmp – Windows bitmap
csv – Comma Separated Values
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
jpg – JPEG compliant image
mdb – Microsoft Access Database
numbers – Apple iWork Numbers Spreadsheet
numbers09 – Apple iWork ’09 Numbers Spreadsheet
ods – OpenDocument spreadsheet
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
rtf – Rich Text Format
tiff – Tagged image file format
txt – Text Document
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
xml – Extensible Markup Language
xps – Open XML Paper Specification
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
oeb – Open eBook File
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tiff – Tagged image file format
thumbnail – Thumbnail image

 

Các tập tin hình ảnh
Định dạng file gốc có đuôi Hổ trợ chuyển sang các định dạng có đuôi như sau
3fr – Hasselblad 3F RAW Image
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
svg – Scalable Vector Graphics
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
arw – Sony Alpha Raw
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
bmp – Windows bitmap
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
gif – Compuserve graphics interchange
ico – Windows Icon
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
tga – Truevision Targa Graphic
thumbnail – Thumbnail image
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
cr2 – Canon RAW version 2
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
crw – Canon RAW CIFF Image File
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
cdr – Corel Draw Vector drawing file
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
svg – Scalable Vector Graphics
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
dng – Digital Negative
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
emf – Windows Enhanced Metafile
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
ico – Windows Icon
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
tga – Truevision Targa Graphic
thumbnail – Thumbnail image
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
erf – Epson RAW File
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
gif – Compuserve graphics interchange
bmp – Windows bitmap
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
jpg – JPEG compliant image
mp4 – MPEG-4 Video File
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
tga – Truevision Targa Graphic
thumbnail – Thumbnail image
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
heic – High Efficiency Image Coding
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
jpg – JPEG compliant image
bmp – Windows bitmap
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
gif – Compuserve graphics interchange
ico – Windows Icon
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
tga – Truevision Targa Graphic
thumbnail – Thumbnail image
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
mdi – Microsoft Document Imaging
bmp – Windows bitmap
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
mef – Mamiya RAW Image
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
mrw – Minolta RAW
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
nef – Nikon Electronic Format
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
odg – OpenDocument Drawing
bmp – Windows bitmap
doc – Microsoft Word Document
gif – Compuserve graphics interchange
html – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
orf – Olympus RAW Image file
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
pcx – Paintbrush Bitmap Image
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
ico – Windows Icon
jpg – JPEG compliant image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
tga – Truevision Targa Graphic
thumbnail – Thumbnail image
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
pef – Pentax RAW file
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
png – Portable Network Graphic
bmp – Windows bitmap
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
gif – Compuserve graphics interchange
ico – Windows Icon
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
ps – PostScript
tga – Truevision Targa Graphic
thumbnail – Thumbnail image
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
ppm – Portable Pixmap file
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
psd – Photoshop Document
bmp – Windows bitmap
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
raf – Fuji RAW Image File
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
raw – RAW Image File
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
sr2 – Sony RAW Image File
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
svg – Scalable Vector Graphics
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tiff – Tagged image file format
tga – Truevision Targa Graphic
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
ico – Windows Icon
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
thumbnail – Thumbnail image
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
tiff – Tagged image file format
bmp – Windows bitmap
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
gif – Compuserve graphics interchange
ico – Windows Icon
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
thumbnail – Thumbnail image
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
wbmp – Wireless Bitmap File Format
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
ico – Windows Icon
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
tga – Truevision Targa Graphic
thumbnail – Thumbnail image
tiff – Tagged image file format
webp – Lossily compressed image file
webp – Lossily compressed image file
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
wmf – Windows Metafile
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
ico – Windows Icon
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
tga – Truevision Targa Graphic
thumbnail – Thumbnail image
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
x3f – Sigma Camera RAW Picture File
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file
xcf – eXperimental Computing Facility
ai – Adobe Illustrator Artwork
bmp – Windows bitmap
eps – Encapsulated PostScript
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
webp – Lossily compressed image file

 

Các tập tin âm thanh
Định dạng file gốc có đuôi Hổ trợ chuyển sang các định dạng có đuôi như sau
3ga – 3GA Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4a – Compressed video file
m4r – iPhone Ringtone File
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
wma – Windows Media Audio
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4a – Compressed video file
m4r – iPhone Ringtone File
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
wma – Windows Media Audio
ac3 – AC3 Audio File
aac – Advanced Audio Coding File
m4a – Compressed video file
m4r – iPhone Ringtone File
mp3 – Compressed audio file
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
aiff – Audio Interchange File Format
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4a – Compressed video file
m4r – iPhone Ringtone File
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
wma – Windows Media Audio
aifc – Audio Interchange File Format Compressed
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4a – Compressed video file
m4r – iPhone Ringtone File
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
wma – Windows Media Audio
amr – Adaptive Multi-Rate Audio Codec
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4a – Compressed video file
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
wma – Windows Media Audio
ape – Monkeys Audio
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4a – Compressed video file
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
wma – Windows Media Audio
caf – Core Audio Format
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4a – Compressed video file
m4r – iPhone Ringtone File
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
wma – Windows Media Audio
flac – Free Lossless Audio Codec
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
m4a – Compressed video file
m4r – iPhone Ringtone File
mp3 – Compressed audio file
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
m4a – Compressed video file
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4r – iPhone Ringtone File
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
wma – Windows Media Audio
m4b – MPEG-4 Audio Layer Bookmarkable File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4a – Compressed video file
m4r – iPhone Ringtone File
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
wma – Windows Media Audio
m4r – iPhone Ringtone File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4a – Compressed video file
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
wma – Windows Media Audio
midi – Musical Instrument Digital Interface
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4a – Compressed video file
m4r – iPhone Ringtone File
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
wma – Windows Media Audio
mp3 – Compressed audio file
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4a – Compressed video file
m4r – iPhone Ringtone File
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
wma – Windows Media Audio
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4a – Compressed video file
m4r – iPhone Ringtone File
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
wav – Windows audio file
wma – Windows Media Audio
oga – Ogg Audio Only File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4a – Compressed video file
m4r – iPhone Ringtone File
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
wav – Windows audio file
wma – Windows Media Audio
ra – RealMedia Streaming Media
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4a – Compressed video file
m4r – iPhone Ringtone File
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
wma – Windows Media Audio
ram – RealMedia Metafile
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4a – Compressed video file
m4r – iPhone Ringtone File
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
wma – Windows Media Audio
wav – Windows audio file
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
m4a – Compressed video file
m4r – iPhone Ringtone File
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wma – Windows Media Audio
wma – Windows Media Audio
aac – Advanced Audio Coding File
m4a – Compressed video file
m4r – iPhone Ringtone File
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file

 

Các tập tin video
Định dạng file gốc có đuôi Hổ trợ chuyển sang các định dạng có đuôi như sau
264 – H.264 Raw Files
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mp3 – Compressed audio file
mov – Apple QuickTime Movie
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
3gp – 3GPP Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mov – Apple QuickTime Movie
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mov – Apple QuickTime Movie
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
3gpp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mov – Apple QuickTime Movie
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
asf – Advanced Streaming Format
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
3gp – 3GPP Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
mov – Apple QuickTime Movie
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
avi – Windows video file
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mp3 – Compressed audio file
mov – Apple QuickTime Movie
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
f4v – Flash MP4 video
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mp3 – Compressed audio file
mov – Apple QuickTime Movie
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
flv – Flash video
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mp3 – Compressed audio file
mov – Apple QuickTime Movie
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
gvi – Google video file
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
avi – Windows video file
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
mov – Apple QuickTime Movie
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
m4v – MPEG-4 Video File
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mov – Apple QuickTime Movie
mp3 – Compressed audio file
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
mkv – Matroska Multimedia Container
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mov – Apple QuickTime Movie
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
mod – Hard disk camera movie
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mp3 – Compressed audio file
mov – Apple QuickTime Movie
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
mov – Apple QuickTime Movie
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
mp4 – MPEG-4 Video File
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mov – Apple QuickTime Movie
mp3 – Compressed audio file
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
mpg – Moving Picture Experts Group File
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mov – Apple QuickTime Movie
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
mts – AVCHD Video File
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mp3 – Compressed audio file
mov – Apple QuickTime Movie
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
m2ts – Blu-ray BDAV Video file
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mp3 – Compressed audio file
mov – Apple QuickTime Movie
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
rm – RealMedia Streaming Media
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mov – Apple QuickTime Movie
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
rmvb – RealVideo Variable Bit Rate File
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mov – Apple QuickTime Movie
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
ts – Video Transport Stream File
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mp3 – Compressed audio file
mov – Apple QuickTime Movie
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
vob – Video Object File
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mp3 – Compressed audio file
mov – Apple QuickTime Movie
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format
wmv – Windows Media Video
webm – Multimedia Container Format
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mp3 – Compressed audio file
mov – Apple QuickTime Movie
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
wmv – Windows Media Video
wmv – Windows Media Video
3gp – 3GPP Multimedia File
3g2 – 3GPP2 Multimedia File
aac – Advanced Audio Coding File
ac3 – AC3 Audio File
avi – Windows video file
flac – Free Lossless Audio Codec
flv – Flash video
gif – Compuserve graphics interchange
ipad – MPEG-4 (H264) Video File
iphone – MPEG-4 (H264) Video File
ipod – MPEG-4 Video File
mov – Apple QuickTime Movie
mp3 – Compressed audio file
mp4 – MPEG-4 Video File
mpg – Moving Picture Experts Group File
ogg – Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav – Windows audio file
webm – Multimedia Container Format

 

Các tập tin Ebook
Định dạng file gốc có đuôi Hổ trợ chuyển sang các định dạng có đuôi như sau
azw – Amazon Kindle eBook File
azw3 – Amazon KF8 eBook File
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
oeb – Open eBook File
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
mp3 – Compressed audio file
pdf – Portable Document Format
pdb – Palm Media eBook File
pml – eBook File
prc – Mobipocket eBook File
rb – RocketEdition eBook File
tcr – Psion eBook File
txt – Text Document
azw3 – Amazon KF8 eBook File
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
oeb – Open eBook File
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
mp3 – Compressed audio file
pdf – Portable Document Format
pdb – Palm Media eBook File
pml – eBook File
prc – Mobipocket eBook File
rb – RocketEdition eBook File
tcr – Psion eBook File
txt – Text Document
cbc – eBook Format
azw3 – Amazon KF8 eBook File
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
oeb – Open eBook File
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
mp3 – Compressed audio file
pdf – Portable Document Format
pdb – Palm Media eBook File
pml – eBook File
prc – Mobipocket eBook File
rb – RocketEdition eBook File
tcr – Psion eBook File
txt – Text Document
cbr – Comic Book RAR Archive
azw3 – Amazon KF8 eBook File
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
oeb – Open eBook File
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
mp3 – Compressed audio file
pdf – Portable Document Format
pdb – Palm Media eBook File
pml – eBook File
prc – Mobipocket eBook File
rb – RocketEdition eBook File
tcr – Psion eBook File
txt – Text Document
cbz – Comic Book Archive File
azw3 – Amazon KF8 eBook File
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
oeb – Open eBook File
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
mp3 – Compressed audio file
pdf – Portable Document Format
pdb – Palm Media eBook File
pml – eBook File
prc – Mobipocket eBook File
rb – RocketEdition eBook File
tcr – Psion eBook File
txt – Text Document
chm – Compiled HTML Help File
azw3 – Amazon KF8 eBook File
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
oeb – Open eBook File
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
mp3 – Compressed audio file
pdf – Portable Document Format
pdb – Palm Media eBook File
pml – eBook File
prc – Mobipocket eBook File
rb – RocketEdition eBook File
tcr – Psion eBook File
txt – Text Document
epub – Open eBook File
azw3 – Amazon KF8 eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
oeb – Open eBook File
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
pdf – Portable Document Format
mp3 – Compressed audio file
pdb – Palm Media eBook File
pml – eBook File
prc – Mobipocket eBook File
rb – RocketEdition eBook File
tcr – Psion eBook File
txt – Text Document
fb2 – FictionBook 2.0 File
azw3 – Amazon KF8 eBook File
epub – Open eBook File
oeb – Open eBook File
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
pdf – Portable Document Format
mp3 – Compressed audio file
pdb – Palm Media eBook File
pml – eBook File
prc – Mobipocket eBook File
rb – RocketEdition eBook File
tcr – Psion eBook File
txt – Text Document
lit – Microsoft eBook File
azw3 – Amazon KF8 eBook File
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
oeb – Open eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
pdf – Portable Document Format
mp3 – Compressed audio file
pdb – Palm Media eBook File
pml – eBook File
prc – Mobipocket eBook File
rb – RocketEdition eBook File
tcr – Psion eBook File
txt – Text Document
lrf – Sony Portable Reader File
azw3 – Amazon KF8 eBook File
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
oeb – Open eBook File
lit – Microsoft eBook File
mobi – Mobipocket eBook
pdf – Portable Document Format
mp3 – Compressed audio file
pdb – Palm Media eBook File
pml – eBook File
prc – Mobipocket eBook File
rb – RocketEdition eBook File
tcr – Psion eBook File
txt – Text Document
mobi – Mobipocket eBook
azw3 – Amazon KF8 eBook File
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
oeb – Open eBook File
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
pdf – Portable Document Format
mp3 – Compressed audio file
pdb – Palm Media eBook File
pml – eBook File
prc – Mobipocket eBook File
rb – RocketEdition eBook File
tcr – Psion eBook File
txt – Text Document
prc – Mobipocket eBook File
azw3 – Amazon KF8 eBook File
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
oeb – Open eBook File
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
mp3 – Compressed audio file
pdf – Portable Document Format
pdb – Palm Media eBook File
pml – eBook File
rb – RocketEdition eBook File
tcr – Psion eBook File
txt – Text Document
pdb – Palm Media eBook File
azw3 – Amazon KF8 eBook File
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
oeb – Open eBook File
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
mp3 – Compressed audio file
pdf – Portable Document Format
pml – eBook File
prc – Mobipocket eBook File
rb – RocketEdition eBook File
tcr – Psion eBook File
txt – Text Document
pml – eBook File
azw3 – Amazon KF8 eBook File
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
oeb – Open eBook File
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
mp3 – Compressed audio file
pdf – Portable Document Format
pdb – Palm Media eBook File
prc – Mobipocket eBook File
rb – RocketEdition eBook File
tcr – Psion eBook File
txt – Text Document
rb – RocketEdition eBook File
azw3 – Amazon KF8 eBook File
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
oeb – Open eBook File
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
mp3 – Compressed audio file
pdf – Portable Document Format
pdb – Palm Media eBook File
pml – eBook File
prc – Mobipocket eBook File
tcr – Psion eBook File
txt – Text Document
tcr – Psion eBook File
azw3 – Amazon KF8 eBook File
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
oeb – Open eBook File
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
mp3 – Compressed audio file
pdf – Portable Document Format
pdb – Palm Media eBook File
pml – eBook File
prc – Mobipocket eBook File
rb – RocketEdition eBook File
txt – Text Document

 

Các tập tin nén
Định dạng file gốc có đuôi Hổ trợ chuyển sang các định dạng có đuôi như sau
7z – 7-Zip Compressed File
cab – Cabinet File
lzh – Compressed Archive File
tar – Tape Archive File
tar.gz – Gzip Compressed Archive
yz1 – DeepFreezer Compressed Archive
zip – Compressed Archive File
tar.bz2 – Bzip 2 UNIX Compressed File
7z – 7-Zip Compressed File
cab – Cabinet File
lzh – Compressed Archive File
tar – Tape Archive File
tar.gz – Gzip Compressed Archive
yz1 – DeepFreezer Compressed Archive
zip – Compressed Archive File
cab – Cabinet File
7z – 7-Zip Compressed File
tar.bz2 – Bzip 2 UNIX Compressed File
lzh – Compressed Archive File
tar – Tape Archive File
tar.gz – Gzip Compressed Archive
yz1 – DeepFreezer Compressed Archive
zip – Compressed Archive File
lzh – Compressed Archive File
7z – 7-Zip Compressed File
tar.bz2 – Bzip 2 UNIX Compressed File
cab – Cabinet File
tar – Tape Archive File
yz1 – DeepFreezer Compressed Archive
zip – Compressed Archive File
rar – WinRAR Compressed Archive
7z – 7-Zip Compressed File
cab – Cabinet File
tar.bz2 – Bzip 2 UNIX Compressed File
lzh – Compressed Archive File
tar – Tape Archive File
tar.gz – Gzip Compressed Archive
yz1 – DeepFreezer Compressed Archive
zip – Compressed Archive File
tar – Tape Archive File
7z – 7-Zip Compressed File
tar.bz2 – Bzip 2 UNIX Compressed File
cab – Cabinet File
lzh – Compressed Archive File
tar.gz – Gzip Compressed Archive
yz1 – DeepFreezer Compressed Archive
zip – Compressed Archive File
tar.gzh – Gzip Compressed Archive
7z – 7-Zip Compressed File
cab – Cabinet File
lzh – Compressed Archive File
tar – Tape Archive File
tar.bz2 – Bzip 2 UNIX Compressed File
yz1 – DeepFreezer Compressed Archive
zip – Compressed Archive File
yz1 – DeepFreezer Compressed Archive
7z – 7-Zip Compressed File
tar.bz2 – Bzip 2 UNIX Compressed File
cab – Cabinet File
lzh – Compressed Archive File
tar – Tape Archive File
tar.gz – Gzip Compressed Archive
zip – Compressed Archive File
zip – Compressed Archive File
7z – 7-Zip Compressed File
tar.bz2 – Bzip 2 UNIX Compressed File
cab – Cabinet File
lzh – Compressed Archive File
tar – Tape Archive File
tar.gz – Gzip Compressed Archive
yz1 – DeepFreezer Compressed Archive

 

CAD FILE FORMATS
FROM FORMAT TO FORMATS
dwg – AutoCAD Drawing Database
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tiff – Tagged image file format
dxf – AutoCAD Drawing Interchange Format
bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tiff – Tagged image file format

 

Thông tin các tập tin chuyển đổi ở phía trên lấy từ đây:

https://www.zamzar.com/conversionTypes.php

Hy vọng qua bài viết Chuyển đổi file bất kỳ với trang web zamzar mà không cài phần mềm khác đã có thể giúp bạn nắm được cách chuyển file gốc thành bất kỳ file nào bạn muốn. Cám ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi bài viết này. Hẹn gặp lại các bạn ở một bài viết Cách viết một email cơ bản và chuyên nghiệp là gì? nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *