Lưu trữ thẻ: Từ viết tắt

Nơi giải đáp các từ được viết tắt phổ biến.

Tìm hiểu giao thức Http và Https là gì, là viết tắt của từ gì?

Giao thức Http là gì? Giao thức Https là gì? Http khác gì với Https [...]

Tìm hiểu mã ZIP code là gì và dùng để làm gì?

Bạn đang thắc mắc mã ZIP code là gì? ZIP code dùng để làm gì? [...]

Mã số IMEI là gì?

Imei là gì? Mã số imei mà bạn thấy trên các thiết bị như điện [...]

2 Các bình luận

Từ P/s có nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì?

P/s là gì? Ps là viết tắt của từ gì và có nghĩa là gì? [...]

44 Các bình luận

LOL có nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì?

LOL có nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì? Từ này trên voz, [...]

5 Các bình luận

CEO nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì, CEO làm gì?

Bạn từng nghe đến từ CEO, vậy từ này có nghĩa là gì? CEO là làm [...]

8 Các bình luận

AFK có nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì?

AFK là gì, là viết tắt của từ gì? Hãy cùng ngôi nhà kiến thức [...]

PM là gì trên Facebook – IT, là viết tắt của từ gì trong tiếng Anh?

Từ PM là gì? PM là viết tắt của từ gì trong tiếng Anh? Bạn [...]

9 Các bình luận

Seo là gì và nghề seo là làm cái gì?

Seo là gì, là viết tắt của từ gì? Nghề Seo là làm những cái [...]

6 Các bình luận

Từ VIP có nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì?

VIP là gì? Từ VIP là viết tắt của từ gì? Từ VIP có ý [...]

1 Các bình luận