Lưu trữ thẻ: Làm gì

CEO nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì, CEO làm gì?

Bạn từng nghe đến từ CEO, vậy từ này có nghĩa là gì? CEO là làm [...]

8 Các bình luận

Tìm hiểu Blog – Vlog, Vlogger là gì và làm gì?

Blog là gì? Vlog là gì? Làm Blog, làm Vlog là làm cái gì? Blogger, [...]

Tìm hiểu Viber – Viber out là gì và dùng để làm gì?

Viber là gì, của nước nào? Viber dùng để làm gì? Viber out là cái [...]

8 Các bình luận

Tìm hiểu mã số xác thực OTP là gì và dùng để làm gì?

OTP là gì? OTP là viết tắt của chữ gì? Mã số thực OTP được [...]

1 Các bình luận

Tìm hiểu công nghệ NFC là gì và cách sử dụng như thế nào?

NFC là công nghệ gì, dùng để làm gì, cách sử dụng như thế nào? [...]

Captcha là gì và Tại sao gõ kiếm tiền thường là lừa đảo?

10Captcha là gì, dùng để làm gì? Gõ captcha kiếm tiền là như thế nào, [...]

Cổ đông là gì, là ai và được làm gì với công ty họ nắm cổ phần?

Cổ đông là gì, là ai? Cổ đông là những chủ doanh nghiệp theo tỷ [...]

Tìm hiểu Linkedin là gì và dùng để làm gì?

Linkedin là gì và dùng để làm gì? Hãy cùng ngôi nhà kiến thức tìm [...]

3 Các bình luận

Hack là gì – Hacker là ai và làm những gì?

Hack là gì? Hacker là ai và làm những gì? Hãy cùng ngôi nhà kiến [...]

3 Các bình luận

Mã số Bank SWIFT code ngân hàng là gì, dùng để làm gì?

SWIFT code là gì? Mã số SWIFT code của ngân hàng dùng làm để gì, [...]