Lưu trữ thẻ: Mạng xã hội

Mạng xã hội là nơi tổng hợp các bài viết về hướng dẫn, giải đáp về các mạng xã hội hàng đầu hiện nay trên thế giới như facebook là gì, twitter là gì, G+, Pinterest,…

Từ P/s có nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì?

P/s là gì? Ps là viết tắt của từ gì và có nghĩa là gì? [...]

44 Các bình luận

LOL có nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì?

LOL có nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì? Từ này trên voz, [...]

5 Các bình luận

Mạng xã hội Twitter là gì, dùng để làm gì và cách sử dụng?

Twitter là gì, dùng để làm gì, của nước nào? Mạng xã hội Twitter có [...]

28 Các bình luận

Từ RIP có nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì?

RIP là gì, là từ viết tắt của từ gì?  Từ RIP trên bia mộ, [...]

Tìm hiểu mạng xã hội Facebook là gì, dùng để làm gì?

Facebook hay FB là gì, dùng để làm gì? Hãy để ngôi nhà kiến thức [...]

8 Các bình luận

Từ CLGT có nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì?

CLGT là gì? Từ CLGT là viết tắt của từ, chữ hay cái gì. Từ này dịch [...]

Từ Rela – Relationship nghĩa là gì?

Rela là gì? Relationship là gì 👩‍❤️‍💋‍👨? Từ Rela là gì mà thấy thường xuyên [...]

Từ QTQĐ có nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì trên Facebook?

QTQĐ hay QTQD là gì? Bạn từng thấy có một ai đó bình luận từ [...]

Từ YOLO có nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì?

Yolo là gì, là viết tắt của từ gì? Từ này trên voz hay facebook [...]

Tìm hiểu FS nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì?

FS là gì? FS viết tắt của từ gì? FS trên facebook là gì mà [...]

2 Các bình luận