Lưu trữ thẻ: Bolero

Sến có nghĩa là gì và xuất hiện khi nào?

Sến là gì? Sến là cách gọi rút gọn của từ sến súa. Từ này [...]

2 Các bình luận