Lưu trữ của tác giả: Trần Duy Thuận

Tìm hiểu Brexit là gì, tác động gì đến kinh tế EU và thế giới?

Hiện nay, từ Brexit đang rất hot. Vậy Brexit là gì? Brexit có nghĩa ra [...]

Từ thảo mai có nghĩa là gì?

Thảo mai là gì? Từ thảo mai được dùng nhiều trên facebook, báo chí có [...]

5 Các bình luận

Tìm hiểu công nghệ NFC là gì và cách sử dụng như thế nào?

NFC là công nghệ gì, dùng để làm gì, cách sử dụng như thế nào? [...]

Tìm hiểu APEC là gì và APEC gồm những nước nào?

APEC là gì, là viết tắt của từ gì? APEC gồm có những nước nào [...]

Thương hiệu Thecus của nước nào, có tốt không?

Thương hiệu Thecus của nước nào? Thecus có những sản phẩm gì, có tốt không? [...]

Thương hiệu Cipherlab của nước nào, có tốt không?

Thương hiệu Cipherlab của nước nào? Cipherlab có những sản phẩm gì, có tốt không? [...]

Dịch vụ WWW là gì, viết tắt của từ tiếng Anh gì?

WWW là viết tắt của cụm từ gì sau đây trong tiếng Anh? Nếu bạn [...]

2 Các bình luận

Thương hiệu Lian Li của nước nào, có tốt không?

Thương hiệu Lian Li của nước nào? Lian Li có những sản phẩm gì, có [...]

Thương hiệu Lanner Electronics của nước nào, có tốt không?

Thương hiệu Lanner Electronics của nước nào? Lanner Electronics có những sản phẩm gì, có [...]

Tìm hiểu chương trình Cộng tác viên Google – Chuyên gia sản phẩm

Cộng tác viên Google là gì? Cộng tác viên Google có những lợi ích gì? [...]