脭 t么 l脿 g矛 v脿 n贸 c贸 nh峄痭g lo岷 n脿o b岷 c岷 bi岷縯?

0
4440

脭 t么 l脿 g矛? 馃殬 Xe聽脭 t么 c贸 nh峄痭g lo岷 n脿o b岷 c岷 bi岷縯? H茫y c霉ng ng么i nh脿 ki岷縩 th峄ヽ t矛m hi峄僽 qua b脿i vi岷縯 n脿y nh茅.

C贸 th峄 b岷 quan t芒m:聽膼峄媙h v峄 GPS l脿 g矛 - B岷 hi峄僲 l脿 g矛

脭 t么 l脿 g矛?

脭 t么 l脿 lo岷 ph瓢啤ng ti峄噉 膽瓢峄漬g b峄 ch岷 b岷眓g 膽峄檔g c啤, di chuy峄僴 th么ng qua b峄憂 b谩nh xe. T锚n g峄峣 么 t么 l脿 t峄 nh岷璸 theo ti岷縩g Ph谩p & ti岷縩g La tinh c贸 ngh末a l脿 "t峄 th芒n v岷璶 膽峄檔g" th峄 hi峄噉 m峄 ti锚u v脿 kh谩t khao th峄漣 膽i峄僲 膽贸 l脿 t矛m ra lo岷 ph瓢啤ng ti峄噉 di chuy峄僴 kh么ng ph峄 thu峄檆 v脿o s峄ヽ k茅o 膽峄檔g v岷璽.

Chi岷縞 么 t么 膽岷 ti锚n 膽茫 ra 膽峄漣 nh瓢 th岷, c谩ch nay h啤n 130 n膬m v脿 k峄 t峄 膽贸, ng脿nh c么ng nghi峄噋 n脿y ph谩t tri峄僴 kh么ng ng峄玭g ngh峄 膽峄 ng脿y h么m nay, chi岷縞 xe 么 t么 nh瓢 m峄檛 1 t峄 h峄 khoa h峄峜 c么ng ngh峄 ph峄ヽ t岷, ph峄 v峄 nhu c岷 c峄 nhi峄乽 膽峄慽 t瓢峄g kh谩ch h脿ng kh谩c nhau, v峄沬 h啤n 30.000 chi ti岷縯 c贸 h矛nh d谩ng, c么ng n膬ng, k铆ch th瓢峄沜 c农ng kh谩c nhau.

Th峄眂 t岷, kh么ng 铆t ng瓢峄漣 膽茫 s峄 h峄痷 么 t么 hay 膽ang l锚n cho m矛nh k岷 ho岷h r瓢峄沜 "v峄 hai", "v峄 ba" l岷 ch峄 quan t芒m t矛m hi峄僽, so s谩nh nh峄痭g y岷縰 t峄 c贸 ph岷 ph峄ヽ t岷 nh瓢 ki峄僽 d谩ng, m芒m, p么 x岷 k茅p, trang b峄, kh岷 n膬ng v岷璶 h脿nh hay t铆nh n膬ng an to脿n,鈥 t峄 膽贸 tr峄 n锚n b峄慽 r峄慽 kh么ng t矛m ra 膽瓢峄 chi岷縞 xe ph霉 h峄 cho m矛nh.

膼贸 l脿 v矛 膽a s峄 ch煤ng ta l岷 qu锚n m岷 nh峄痭g 膽i峄乽 c啤 b岷 nh瓢 c谩ch ph芒n chia, 膽峄媙h ngh末a v峄 t峄玭g d貌ng xe. Ch铆nh t峄 nh峄痭g 膽峄媙h ngh末a n脿y c贸 th峄 gi煤p ch煤ng ta c贸 c谩i nh矛n t峄昻g th峄 h啤n, x谩c 膽峄媙h 膽瓢峄 nhu c岷 v脿 l峄盿 ch峄峮 chi岷縞 xe 瓢ng 媒.

D瓢峄沬 膽芒y l脿 nh峄痭g c谩ch 膽峄媙h ngh末a c啤 b岷 v峄 nh峄痭g d貌ng xe ch铆nh xu岷 hi峄噉 峄 Vi峄噒 Nam, d峄盿 tr锚n th么ng tin c峄 Edmunds, ngu峄搉 d峄 li峄噓 xe h啤i kh峄昻g l峄 tr锚n th岷 gi峄沬:

C谩c d貌ng xe 么 t么 hi峄噉 nay

Sedan

膼芒y l脿 d貌ng xe ph峄 bi岷縩 nh岷 th岷 gi峄沬 ng脿y nay. Sedan l脿 lo岷 xe c贸 4 c峄璦, c贸 4 ch峄 ng峄搃 ho岷穋 h啤n v峄沬 thi岷縯 k岷 tr岷 xe k茅o d脿i t峄 tr瓢峄沜 ra sau, c贸 l锚n xu峄憂g c芒n 膽峄慽 t岷 ra v霉ng c峄憄 xe 峄 ph铆a sau 膽峄 ch峄 h脿nh l媒, v峄沬 c谩ch m峄 c峄憄 h岷痶 l锚n.

峄 Vi峄噒 Nam, d貌ng sedan c啤 b岷 v脿 ph峄 bi岷縩 bao g峄搈 nh峄痭g m岷玼 xe nh瓢 Kia Cerato, Rio, Hyundai Sonata, Toyota Altis, Camry, Mercedes S-class...

Hatchback

Hatchback l脿 d貌ng xe th瓢峄漬g c峄 nh峄 ho岷穋 trung, d霉ng cho c谩 nh芒n hay gia 膽矛nh c贸 th锚m nhu c岷 ch峄 nhi峄乽 h脿nh l媒 v峄沬 thi岷縯 k岷 ph岷 膽u么i xe kh么ng k茅o d脿i th脿nh c峄憄 nh瓢 sedan m脿 c岷痶 th岷硁g 峄 h脿ng gh岷 sau, t岷 th脿nh m峄檛 c峄璦 m峄沬, c贸 kh岷 n膬ng g岷璸 xu峄憂g t岷 kh么ng gian l峄沶 x岷縫 膽峄.

M峄檛 s峄 m岷玼 hatchback c峄眂 k峄 ph峄 bi岷縩 trong n瓢峄沜 c贸 th峄 k峄 膽岷縩 nh瓢 Kia Morning, Hyundai Grand I10, Chevrolet Spark, Ford Fiesta, Toyota Yaris, Mercedes A-class鈥 膽a s峄 膽峄乽 c贸 thi岷縯 k岷 nh峄 g峄峮, ph霉 h峄 v峄沬 nhu c岷 s峄 d峄g c峄 ph谩i n峄, 膽峄搉g th峄漣 gi煤p xe linh ho岷 h啤n trong 膽i峄乽 ki峄噉 giao th么ng gi峄 cao 膽i峄僲.

峄 th峄 tr瓢峄漬g ch芒u 脗u, hatchback th瓢峄漬g c贸 th锚m d貌ng wagon hay station-wagon, l脿 bi岷縩 th峄 t峄 m峄檛 chi岷縞 sedan k茅o d脿i 膽u么i ki峄僽 hatchback 膽峄 ch峄 h脿ng h贸a nh瓢 Maruti Suzuki, Chevrolet Vega Kammback,..

SUV v脿 Crossover

V峄 b岷 ch岷, SUV t峄ヽ Sport Utility Vehicle - d貌ng xe th峄 thao 膽a d峄g, v峄沬 膽岷穋 tr瓢ng r岷 d峄 nh岷璶 bi岷縯, 膽贸 l脿 g岷 cao, h峄 d岷玭 膽峄檔g 4 b谩nh. D貌ng xe n脿y th瓢峄漬g c贸 thi岷縯 k岷 nam t铆nh, 膽瓢峄漬g n茅t 膽啤n gi岷, vu么ng v峄ヽ, to l峄沶, ph霉 h峄 cho vi峄嘽 di chuy峄僴 膽瓢峄漬g d脿i h啤n l脿 s峄 d峄g ch岷 n峄檌 th脿nh.

Trong khi 膽贸, Crossover l脿 膽峄゛ con lai gi峄痑 1 chi岷縞 SUV 膽煤ng ngh末a v脿 xe 膽么 th峄 (th瓢峄漬g l脿 c谩c m岷玼 Sedan). 1 chi岷縞 Crossover 膽瓢峄 th峄玜 h瓢峄焠g g岷 cao nh瓢 SUV nh瓢ng thi岷縯 k岷 r岷 ph峄ヽ t岷, m脿u m猫 h啤n.

Tr锚n th峄眂 t岷 hi峄噉 nay, 膽峄 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng, c霉ng m峄檛 h茫ng xe c贸 th峄 t矛m th岷 c岷 nh峄痭g m岷玼 SUV v脿 Crossover, do 膽贸 c谩c h茫ng th瓢峄漬g 膽i峄乽 ch峄塶h khi岷縩 hai d貌ng xe n脿y v峄 g岷 nhau, 膽芒y l脿 gi岷 ph谩p linh 膽峄檔g cho nh峄痭g ng瓢峄漣 s峄憂g th脿nh th峄 nh瓢ng th铆ch phong c谩ch SUV do 膽贸 c谩ch g峄峣 crossover l脿 SUV v岷玭 膽瓢峄 ch岷 nh岷璶, v铆 nh瓢 Lexus LX570 l脿 SUV, trong khi RX350 l脿 m峄檛 chi岷縞 crossover

B谩n t岷 (Pick-up)

D貌ng xe b谩n t岷 hay pick-up kh么ng 膽瓢峄 x岷縫 v脿o "car" 峄 th峄 tr瓢峄漬g M峄. T峄ヽ 谩m ch峄 nh峄痭g d貌ng xe kh么ng nghi锚ng v峄 s峄 d峄g ch峄 h脿nh kh谩ch nh瓢 sedan, hatchback hay crossover.

Th峄眂 t岷, pick-up th瓢峄漬g c贸 2 ho岷穋 4 c峄璦, c谩ch c岷 t岷 t瓢啤ng t峄 SUV nh瓢ng c贸 th霉ng ph铆a sau ch峄 h脿ng, ng膬n c谩ch ri锚ng v峄沬 khoang h脿nh kh谩ch khi岷縩 n贸 tr峄 n锚n 膽a d峄g v脿 ph霉 h峄 v峄沬 nhu c岷 kinh doanh k岷縯 h峄 v岷璶 t岷 h脿ng h贸a.

峄 Vi峄噒 Nam, ph芒n kh煤c xe b谩n t岷 ng脿y c脿ng th峄媙h h脿nh nh峄 瓢u 膽i峄僲 膽a d峄g, ki峄僽 d谩ng thanh l峄媍h nh瓢 m峄檛 chi岷縞 sedan l岷 ch峄 膽瓢峄 nhi峄乽 膽峄 c霉ng m峄ヽ thu岷 ph铆 r岷 h啤n. Nh峄痭g m岷玼 xe n峄昳 b岷璽 nh瓢 Ford Ranger, Mazda BT-50, Toyota Hilux...

Minivan hay MPV

Minivan hay MPV (Multi-Purpse Vehicle) xe 膽a d峄g l脿 m岷玼 xe th瓢峄漬g s峄 d峄g cho gia 膽矛nh, c贸 kh岷 n膬ng linh 膽峄檔g chuy峄僴 膽峄昳 gi峄痑 ch峄 ng瓢峄漣 v脿 ch峄 h脿ng h贸a. MPV th瓢峄漬g c贸 g岷 cao h啤n sedan nh瓢ng th岷 h啤n crossover hay SUV.

Chi岷縞 MPV b谩n ch岷 nh岷 th峄 tr瓢峄漬g Vi峄噒 l脿 Toyota Innova, th瓢峄漬g 膽瓢峄 mua nhi峄乽 b峄焛 c谩c t峄 ch峄ヽ, c啤 quan 膽峄 chuy锚n ch峄 nh芒n vi锚n ho岷穋 doanh nghi峄噋 kinh doanh v岷璶 t岷 h脿nh kh谩ch. Ngo脿i ra m峄檛 s峄 m岷玼 MPV kh谩c r岷 ph峄 bi岷縩 v峄沬 nhu c岷 kinh doanh Grab/Uber hi峄噉 nay nh瓢 Kia Rondo, Suzuki Ertiga.

Coupe

Coupe l脿 d貌ng xe c贸 nhi峄乽 thay 膽峄昳 qua th峄漣 gian n锚n ai l啤 l脿 m峄檛 ch煤t c贸 khi kh么ng nh岷璶 ra n贸. V峄 c啤 b岷 khi m峄沬 khai sinh, coupe l脿 t峄 d霉ng ch峄 nh峄痭g m岷玼 xe 2 c峄璦, 2 ch峄 ng峄搃 v峄沬 膽峄檔g c啤 v岷璶 h脿nh hi峄噓 su岷 cao.

Nh岷痗 t峄沬 coupe l脿 nh岷痗 t峄沬 xe th峄 thao, ki峄僽 d谩ng h岷 h峄. Theo th峄漣 gian 膽峄 ph峄 v峄 nhu c岷, xe th峄 thao v岷玭 c贸 th峄 ch峄 h啤n 2 ng瓢峄漣, d貌ng xe coupe th锚m 2 gh岷 nh峄 ph铆a sau ra 膽峄漣, 膽瓢峄 g峄峣 l脿 coupe 2+2. G岷 膽芒y nh岷 l脿 kh谩i ni峄噈 g芒y tranh c茫i "coupe 4 c峄璦", m峄 膽岷 b岷眓g chi岷縞 CLS c峄 Mercedes gi峄沬 thi峄噓 n膬m 2003.

Nh矛n t峄昻g th峄 coupe 4 c峄璦 kh么ng kh谩c g矛 m峄檛 chi岷縞 sedan, do 膽贸 nhi峄乽 ng瓢峄漣 kh么ng ch岷 nh岷璶 膽峄媙h ngh末a n脿y c峄 h茫ng xe 膼峄ヽ. Tuy nhi锚n, 膽i峄僲 kh谩c bi峄噒 n岷眒 峄 ch峄 mui xe k茅o d脿i xu峄憂g t岷璶 膽u么i gi峄憂g nh瓢 chi岷縞 coupe truy峄乶 th峄憂g ch峄 kh么ng ph芒n bi峄噒 r玫 c峄憄 xe nh瓢 tr锚n sedan.

Cho 膽岷縩 nay, kh谩i ni峄噈 coupe 4 c峄璦 v岷玭 ch瓢a th峄眂 s峄 膽瓢峄 ch岷 nh岷璶 r峄檔g r茫i, c谩c ph瓢啤ng ti峄噉 truy峄乶 th么ng b谩o ch铆 v岷玭 s峄 d峄g ng么n t峄 sedan thay cho coupe 4 c峄璦. M峄檛 s峄 m岷玼 xe d岷g n脿y nh瓢 Porsche Panamera, Audi A5 Sportback, A7 Sportback...

Convertible

Convertible l脿 t峄 ch峄 chung nh峄痭g m岷玼 coupe c贸 kh岷 n膬ng m峄 mui th脿nh "mui tr岷" nh瓢 峄 Vi峄噒 Nam v岷玭 dung v峄沬 t锚n g峄峣 "si锚u xe". Lo岷 xe n脿y v岷玭 c贸 th峄 膽贸ng k铆n b岷眓g mui m峄乵 t峄 v岷 ho岷穋 mui c峄﹏g c贸 th峄 x岷縫 g峄峮 khi m峄 n岷痯 c峄憄 ph铆a sau. T岷 ch芒u 脗u hay s峄 d峄g thu岷璽 ng峄 Cabriolet, th峄眂 t岷 膽峄媙h ngh末a c农ng t瓢啤ng t峄 convertible.

Th么ng tin th锚m: T岷 Vi峄噒 Nam tr瓢峄沜 n膬m 1975, c贸 m峄檛 h茫ng xe h啤i t瓢 nh芒n c贸 t锚n l脿 La Dalat 膽瓢峄 th脿nh l岷璸 t岷 膼脿 L岷. Xe c峄 h茫ng 膽茫 l膬n b谩nh kh岷痯 mi峄乶 Nam. To脿n b峄 ph峄 t霉ng 膽茫 g岷 n峄檌 膽峄媋 h贸a, 膽峄檔g c啤 m谩y nh岷璸 t峄 h茫ng Citroen c峄 Ph谩p. Hi峄噉 t岷 xe n脿y g岷 nh瓢 膽茫 th脿nh xe c峄 v脿 l芒u l芒u hi岷縨 hoi xu岷 hi峄噉 tr锚n 膽瓢峄漬g ph峄.

Hy v峄峮g qua b脿i vi岷縯 脭 t么 l脿 g矛 v脿 n贸 c贸 nh峄痭g lo岷 n脿o b岷 c岷 bi岷縯?膽茫 c贸 th峄 gi煤p b岷 t矛m hi峄僽 th锚m v峄 么 t么 hay xe h啤i l脿 g矛. C谩m 啤n c谩c b岷 膽茫 d脿nh th峄漣 gian 膽峄 theo d玫i b脿i vi岷縯 n脿y. H岷筺 g岷穚 l岷 c谩c b岷 峄 b脿i vi岷縯 kh谩c聽nh茅.

T瓢 v岷 chuy锚n m么n b峄焛 anh Ph岷 Ngh末a D农ng, ngu峄搉 h矛nh 岷h t峄 Wikipedia

B脿i vi岷縯 n脿y c贸 h峄痷 铆ch v峄沬 b岷 kh么ng?

Ch峄峮 s峄 sao 膽峄 膽谩nh gi谩 cho b脿i vi岷縯 n脿y!

膼i峄僲 trung b矛nh 5 / 5. T峄昻g l瓢峄 膽谩nh gi谩: 5

H茫y l脿 ng瓢峄漣 膽岷 ti锚n 膽谩nh gi谩 cho b脿i vi岷縯 n脿y!

B脿i tr瓢峄沜T矛m hi峄僽 v峄 IOT (Internet of things) l脿 g矛 v脿 d霉ng l脿m g矛?
B脿i ti岷縫 theoAi l脿 ng瓢峄漣 s谩ng l岷璸 ra Google v脿 ch峄 t峄媍h hay CEO l脿 ng瓢峄漣 n脿o?
Chuy锚n ng脿nh marketing, quan t芒m nhi峄乽 th峄 linh tinh, th铆ch l脿m v脿o gi峄 linh (12h). CTV c峄 trang Ng么i nh脿 Ki岷縩 th峄ヽ

B脤NH LU岷琋

Vui l貌ng nh岷璸 b矛nh lu岷璶 c峄 b岷
Vui l貌ng nh岷璸 t锚n c峄 b岷 峄 膽芒y