Lưu trữ thẻ: Châu Phi

Giờ AM và PM là gì, là buổi sáng hay là buổi tối?

Bạn đã có bao giờ từng thắc mắc AM ☀️ và PM 🌕được hiển thị [...]

19 Các bình luận

Mẹ Teresa Calcutta là ai và được phong thánh khi nào?

Mẹ Teresa Calcutta là ai? Mẹ là một nữ tu Công giáo tại thành phố [...]

Mã bưu chính – Postal code – Mã thư tín là gì, dùng để làm gì?

🔢Mã bưu chính, Mã thư tín, Postal code, Mã bưu điện là gì? Được dùng [...]

2 Các bình luận