Lưu trữ thẻ: Giải Nobel

Shimon Peres là ai và có cống hiến gì cho hòa bình thế giới?

Shimon Peres là ai? Shimon Peres là một chính khách đã từng giữ nhiều vai [...]

Hung Gia Lợi là nước nào và ở đâu trên thế giới?

Hung Gia Lợi là nước nào, nằm ở đâu trên thế giới? Hãy cùng ngôi [...]

Mẹ Teresa Calcutta là ai và được phong thánh khi nào?

Mẹ Teresa Calcutta là ai? Mẹ là một nữ tu Công giáo tại thành phố [...]