Lưu trữ thẻ: Tháng 7 cúng cô hồn

Lễ Vu Lan báo hiếu là lễ gì, diễn ra vào ngày nào 2022?

Vu Lan là ngày gì, diễn ra vào ngày nào năm 2022? Hãy cùng ngôi [...]

Cúng cô hồn là gì và làm thế nào cúng đúng cách?

Cúng cô hồn là gì? Cúng cô hồn là nghi lễ tôn giáo đặc trưng [...]

Điều kiêng kỵ trong tháng 7 cô hồn là gì và nó có hợp lý không?

Điều kiêng kỵ trong tháng 7 cúng cô hồn là gì? Điều kiêng kỵ trong tháng [...]

Tháng 7 cô hồn là gì và diễn ra khi nào?

Tháng 7 cô hồn là gì? Tháng 7 cô hồn là thời gian được cho [...]

Bồ tát Mục Kiền Liên là ai?

Bồ tát Mục Kiền Liên là ai? Bồ tát Mục Kiền Liên là tu sĩ [...]

Ngạ quỷ ở cõi âm là ai trong truyền thuyết Phật giáo?

Ngạ quỷ là gì, là ai? Ngạ quỷ chính là quỷ đói. Tiếng Anh thường [...]

Lễ thất tịch là ngày gì, ngày nào 2023 và tại sao nó là lễ tình yêu?

Ngày lễ thất tịch là ngày nào, ngày mấy trong năm? Ngày lễ thất tịch [...]

1 Các bình luận