Lưu trữ thẻ: Làm gì

Tìm hiểu trình duyệt Web – Web Browser là gì và dùng để làm gì?

Trình duyệt Web là gì? Web Browser là gì và có công dụng, dùng để [...]

4 Các bình luận

Tìm hiểu thẻ UnionPay là thẻ gì và dùng để làm gì?

Thẻ UnionPay là gì, dùng để làm gì? Hãy cùng ngôi nhà kiến thức tìm [...]

Tìm hiểu mã số xác thực OTP là gì và dùng để làm gì?

OTP là gì? OTP là viết tắt của chữ gì? Mã số thực OTP được [...]

1 Các bình luận

CIA là gì và tiền thân OSS đã làm gì tại Việt Nam?

CIA là gì? CIA là từ viết tắt của từ tiếng Anh “Central Intelligence Agency”. [...]

Nghề Event hay Tổ chức sự kiện là gì và làm gì?

Nghề Event hay tổ chức sự kiện là gì? Event trong tiếng Anh là sự [...]

CEO nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì, CEO làm gì?

Bạn từng nghe đến từ CEO, vậy từ này có nghĩa là gì? CEO là làm [...]

8 Các bình luận

Admin – Ad có nghĩa là gì, viết tắt của từ gì trong tiếng Anh?

Admin, Ad là gì, là viết tắt của từ gì trong tiếng Anh? Hãy cùng [...]

Hack là gì – Hacker là ai và làm những gì?

Hack là gì? Hacker là ai và làm những gì? Hãy cùng ngôi nhà kiến [...]

3 Các bình luận

Logistics là gì và làm gì?

Logistics là gì? Logistics là một thuật ngữ tiếng Anh có thể dịch tạm sang [...]

Tìm hiểu Bùng binh là gì, dùng để làm gì?

Bùng binh là gì, có công dụng để làm gì? Hãy cùng tìm hiểu qua [...]