Lưu trữ thẻ: Marketing

Agency là gì và nghĩa thường dùng trong marketing truyền thông?

Như trong bài marketing mình từng nói về làm marketing tại agency, nay mình sẽ [...]

Digital Marketing là gì và khác biệt gì với Online Marketing?

Digital Marketing hay Online Marketing là gì và sự khác biệt gì nhau là câu [...]

Nghề Event hay Tổ chức sự kiện là gì và làm gì?

Nghề Event hay tổ chức sự kiện là gì? Event trong tiếng Anh là sự [...]

Philip Kotler là ai và tại sao ông là cha đẻ marketing hiện đại?

Philip Kotler là ai? Philip Kotler là Giáo sư người Mỹ chuyên giảng dạy, tư [...]

Tìm hiểu Landing Page là gì và dùng để làm gì?

Landing page là gì? Landing page dùng để làm gì, có bao nhiêu loại, các [...]

CMO là gì, là ai và làm gì trong doanh nghiệp?

CMO là gì, CMO là ai, làm gì trong 1 công ty, doanh nghiệp. Hãy [...]

1 Các bình luận

Marketing là gì và nghề marketing là làm gì tại Việt Nam?

Marketing là một ngành nghề và một thuật ngữ phổ biến trong kinh doanh tại [...]

2 Các bình luận

Brand marketing và Trade marketing là gì, sự khác nhau?

Brand marketing là gì? Brand marketing là các hoạt động marketing tập trung cho việc [...]

Content marketing là gì và hình thức thể hiện trong SEO và Facebook ra sao?

Content marketing là gì? Content marketing là Tiếp Thị Nội Dung trong tiếng Việt. Hiểu [...]

Quảng cáo trong Marketing là gì và có những hình thức nào?

Quảng cáo là gì? Quảng cáo là một phương thức truyền thông tin, thông điệp [...]