Lưu trữ thẻ: Từ viết tắt

Nơi giải đáp các từ được viết tắt phổ biến.

App là gì, là viết tắt của từ gì?

App là gì, là viết tắt của từ gì? Trong bài viết này, chúng tôi [...]

Mã số Bank SWIFT code ngân hàng là gì, dùng để làm gì?

SWIFT code là gì? Mã số SWIFT code của ngân hàng dùng làm để gì, [...]

Từ RIP có nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì?

RIP là gì, là từ viết tắt của từ gì?  Từ RIP trên bia mộ, [...]

UCF là gì và dùng nó trong trường hợp nào?

UCF là gì? UCF là từ viết tắt của cụm từ uống cà phê, hoặc [...]

Tìm hiểu giao thức Http và Https là gì, là viết tắt của từ gì?

Giao thức Http là gì? Giao thức Https là gì? Http khác gì với Https [...]

Mã bưu chính – Postal code – Mã thư tín là gì, dùng để làm gì?

🔢Mã bưu chính, Mã thư tín, Postal code, Mã bưu điện là gì? Được dùng [...]

2 Các bình luận

Giờ AM và PM là gì, là buổi sáng hay là buổi tối?

Bạn đã có bao giờ từng thắc mắc AM ☀️ và PM 🌕được hiển thị [...]

19 Các bình luận

Tìm hiểu HTML là gì, viết tắt của từ gì và dùng để làm gì?

HTML là gì? HTML là viết tắt của từ gì và HTML dùng để làm [...]

Từ ATSM có nghĩa là gì, bệnh ATSM là như thế nào?

ATSM là gì? Bạn có bao giờ thắc mắc khi một ai đó trên facebook, [...]

3 Các bình luận

Tìm hiểu FS nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì?

FS là gì? FS viết tắt của từ gì? FS trên facebook là gì mà [...]

2 Các bình luận