Lưu trữ thẻ: Từ viết tắt

Nơi giải đáp các từ được viết tắt phổ biến.

PG là gì, là viết tắt của từ gì và Nghề PG là làm gì?

PG là gì, là từ viết tắt của từ gì? Nghề PG là làm gì? [...]

Trào lưu PPAP hay Pen Pineapple Apple Pen là gì?

PPAP hay Pen Pineapple Apple Pen là gì? Tại sao nó lại hot và được [...]

2 Các bình luận

Tìm hiểu Hiệp định TPP là gì và có bao nhiêu thành viên?

Hiệp định TPP là gì? TPP có bao nhiêu thành viên? TPP là cái gì [...]

UK là gì, là nước nào và ở đâu trên thế giới?

UK là gì, UK là viết tắt của từ gì? 🇬🇧UK là nước nào trên [...]

Từ CMNR nghĩa là gì trên Facebook?

CMNR là gì? Chuẩn CMNR là gì? Từ này trong yahoo, voz hay trên facebook [...]

2 Các bình luận

Tìm hiểu VPN là gì và dùng để làm gì?

VPN là gì? VPN là cái gì, có công dụng và dùng để làm cái [...]

AHBP – Anh hùng bàn phím có nghĩa là gì?

AHBP là gì? Anh hùng bàn phím có nghĩa là gì? Hero Keyboard, Keyboard Hero, Keyboard Warrior [...]

Tìm hiểu từ Deso – SVC – Chimte – Vch – IB là gì?

Deso là gì? Deso là một từ bạn hay gặp trên facebook. Chủ yếu là [...]

2 Các bình luận

Từ VIP có nghĩa là gì, là viết tắt của từ gì?

VIP là gì? Từ VIP là viết tắt của từ gì? Từ VIP có ý [...]

1 Các bình luận

Tìm hiểu về IOT (Internet of things) là gì và dùng làm gì?

IOT là gì? IOT là viết tắt của từ gì? IOT có công dụng gì? [...]