Lưu trữ thẻ: Là ai

Influencer là gì, là ai và làm gì để trở nên nổi tiếng?

Influencer là gì, là ai? Influencer là người, nhóm có sức ảnh hưởng trong tiếng [...]

Phước tám ngón là ai và tại sao chỉ còn 8 ngón?

Phước tám ngón là ai? Phước tám ngón là tội phạm nổi tiếng vào thập [...]

Táo quân là gì, là ai và khi nào về chầu trời trên thiên đình?

Táo quân là gì, là ai? Táo quân là một vị thần chuyên lo việc [...]

Sharapova Băng Ky là câu chuyện gì của nghề báo?

Sharapova Băng Ky là gì? Sharapava Băng Ky là một câu chuyện hài hước của [...]

Bồ tát Mục Kiền Liên là ai?

Bồ tát Mục Kiền Liên là ai? Bồ tát Mục Kiền Liên là tu sĩ [...]

Thánh là ai và làm gì để được phong thánh?

Thánh là ai? Thánh có 3 ý nghĩa trong cách dùng ngày nay: Thánh theo [...]

Ngạ quỷ ở cõi âm là ai trong truyền thuyết Phật giáo?

Ngạ quỷ là gì, là ai? Ngạ quỷ chính là quỷ đói. Tiếng Anh thường [...]

Tống Mỹ Linh là ai và ảnh hưởng của bà đến thế giới như thế nào?

Tống Mỹ Linh là ai? Tống Mỹ Linh là đệ nhất phu nhân thứ 2 của [...]

Mễ Tây Cơ là nước gì và ở đâu – Người Mễ là ai?

Mễ Tây Cơ là nước gì? Mễ Tây Cơ là tên Hán Việt của nước [...]

Bắc cực quang – Aurora có nghĩa là gì và là ai?

Bắc cực quang hay Aurora có nghĩa là gì? Hãy cùng ngôi nhà kiến thức [...]